Qendra e Servisit

Sektori i prerjes sipas gjatesise

Linja jone e prerjes sipas gjatesise perbehet prej mjeteve b.m duke u bazuar ne parametrat:

  •     Prodhuar ne Kosove, me 2009
  •     Prerja dhe nivelizimi i Trashesise
  •     Prej 0,40 ne 3,00 mm, hekur i pandryshkshem
  •     Punuar ne gjeresine 1500 mm
  •     Kapaciteti i shkarkimit gjer me 10 mtons
  •     Shpejtesija e punes, gjer me 100 m/min.
  •     Mundesia e laminimit etj