Bakër

Bakër

Plaka bakri Plaka rollne bakri Baker te mbushur (fittings)
Profil Tela bakri

Kontakt info

Magjistralja Prizren-Prishtine - Kosovo
+386 49500595
+386 49767266
+386 49767267
e.sakman@nikelinox.com
e.nushi@nikelinox.com
julinda@nikelinox.com

nikelinoxkatalog