Galvanizuar

Galvanizuar

Plaka te galvanizuar Rulo te galvanizuar Llamarinë e plastifikuar

Kontakt info

Magjistralja Prizren-Prishtine - Kosovo
+386 49500595
+386 49767266
+386 49767267
e.sakman@nikelinox.com
e.nushi@nikelinox.com
julinda@nikelinox.com

nikelinoxkatalog