Sektori i prerjes se lamarinës të inoxit

Sektori i prerjes se lamarinës të inoxit

Sektori yne i prerjes me kapacitete gjenerale dhe me aftesi te kapacitetit te formuar me perimetra  te dhene me poshte:

  •     Njesia e hapjes se rulos, e cila mund te hap gjer me 20 tona.
  •     Masa e prerjes, e cila mund te preje prej 3mm gjer me 1600mm qelikun e pandryshkur ..
  •     Gershera pneomatik e prerjes(Gyotine) mund te prej qelikun gjer me  3mm.
  •     Njesia e mbeshtjelljes se qelikut, Mund ta mbeshtjelle gjer me 15 tona qelik me lende te pare.