Sektori i Gurezimit - SB, 4N, 8K, 2B LINEN

Sektori i Gurezimit - SB, 4N, 8K, 2B LINEN

Sektori i Gurezimit, Furqezimit, dhe Mbeshtjelljes me karakteristikat e saj gjenerale eshte i perbere prej ketyre parametrave te njesive:

  •     Njesia e ushqimit dhe  transportimit, e mundeson qe paletat qe gjenden ne pllakat e lartme te saqit te behen vakum. Ne kete menyre kjo e eviton thyerjen, demtimin dhe perlyerjen e pllakes.
  •     Maqina e Furqezimit dhe Gurezimit ka 2  kalibra te zumpares dhe 1 ferqe prej 120 deri ne  400 grida mund te gurrezoje, Furqezimi apo te dyjat kjo i mbeshtet. Ne trashesite rreth 0,50-4,00 mm dhe  1600*4500 mm mund qe saq'et te funksionojne. Me filterin e forte te ajrit ajo mbeshtet qe saqi dhe pllakat te mos ndoten apo te demtohen.
  •     Sektori i mbeshtjelljes, Mund te mbeshtjelle gjer me  1600 mm permbi, pa prerjen gjatesore prej 10 mikroneve gjer me 100 mikrona mund ta mbeshtjell qelikun.
  •     Sektori i shkarkimit dhe i rrethimit, mund te fut ne vakum plakat e mbeshtjellura dhe ate te transportimit, duke e zgjat dhe ngushtuar qoshet e paketes.